Rijeka Gacka

Ljepotica Gacka s pritocima duga 61 km neočekivano tiho izvire ispod Godače i Venca u Sincu. Nakon izlaska iz krškog podzemlja već nakon pedesetak metara pokazuje svoju živahnost i razigranost rušeći se u malim slapovima tvoreći riječnu maticu ili pritoke. Lijeno dalje vijuga ravnicom do Karlova kanala kod Otočca, iza kojega se spaja s rijekom Likom.

 

Osobine rijeke Gacke

Iako je po svim svojim osobinama krška rijeka, Gacka je izuzetno spora i mirnog toka i ujednačene količine vode. Osim ujednačene izdašnosti izvora, Gacka je poznata i po stalnosti i malenim razlikama temperature. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,4°C (zimi 7,9°C, ljeti 10,8°C) što izuzetno pogoduje ribama iz porodice salmonida. Rijeka Gacka bogate je kisikom (p,1 do 13,5 mg/l), čak prezasićena, a po kemijskom sastavu blago alkalna, prilično tvrda i obiluje kalcijevim solima.

Flora i fauna rijeke Gacke vrlo je bogata. Vodeno je raslinje bujno zbog povoljne temperature vode, ugodnog kemijskog sastava, muljevita dna, od mahovina, algi do stabljikastog bilja.
Od ribljih vrsta, Gacka je u svijetu poznata po potočnoj pastrvi (Salmo trutta) koja je meka strastvenih ribiča. Zbog obilja hrane potočna pastrva u Gackoj raste 5 do 7 puta brže nego u bilo kojoj drugoj pastrvskoj vodi na svijetu. Zato kapitalni primjerci potočne pastrve iz Gacke nerijetko narastu i do 5 kg. 

Gacka za žitelje Gacke doline znači život. Ona je vječita inspiracija, utjeha i prijatelj.

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA