Alfons Dalma

Alfons Dalma (1919. – 1999.) – novinar i publicist, rođen u Otočcu pod pravim imenom Stjepan Tomičić. Već sa 17 godina je otišao u Zagreb i radio je kao slobodni novinar za katolički list 'Hrvatska straža'. Započeo je kao prevoditelj u Hrvatskoj agenciji za novinare. Bio je i dopisnik iz Pariza1939. prelazi u katolički list 'Hrvatski Glas'. Nakon uspostave NDH i zabrane tog lista, Tomičić prelazi u novinsku agenciju Croatia. 1945. se probio do Beča i odmah potom do Salzburga, kada mijenja ime u Alfons Dalma. Pored pisanja i uređivanja u nekoliko značajnih listova na njemačkomu jeziku, novinarski vrhunac karijere mu je bio postavljenje za glavnog urednika na ORF-u. Za svoj rad Dalma je bio odlikovan s više prestižnih europskih odlikovanja. Pored novinarstva, Dalma je bio publicist i prevoditelj. Ukupno mu je tiskano 11 knjiga, ponajviše iz političkog života. Pored publicističkog rada Dalma se bavio prevođenjem djela Giovannina Guareschija (Don Camillound Peppone) na njemački jezik. Lik je izradio akademski kipar Amancio Gonzales Andres iz Španjolske.

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA